Tagged: เตรียมตัวถ่ายภาพมุมสูง

อุปกรณ์ ถ่ายภาพมุมสูง 0

การเตรียมตัว ถ่ายภาพมุมสูง (Pre – Flight Check)

ทุกครั้งที่จะทำการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอมุมสูง ก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเริ่มบินเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เพราะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็จะเกิดปัญหาแน่นอน